Reklamační řád

V případě uplatnění reklamace musí být vrácené zboží musí být nepoužité a nepoškozené ( včetně obalu ), poštovné při vrácení hradí zákazník. Tímto ustanovením není nijak dotčeno právo na reklamaci.

Kontrola dodávky

Doporučujeme, aby kupující zkontroloval obsah dodávky při převzetí balíku od dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno nebo zboží neodpovídá uvedenému na přiložené faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce.

Vrácení zboží

Zákazník má právo vrátit zboží v souladu s reklamačním řádem a zákonem 367/2000Sb. Vrácením se rozumí předání zboží přímo zasílateli. Náklady na poštovné hradí zákazník. Peníze za zboží budou zákazníkovi vráceny složenkou nebo převodem na jeho účet a to nejpozději do pěti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Peníze za přepravné a balné se nevracejí. Reklamované zboží musí být nepoužité a nepoškozené.,

Doprava reklamovaného zboží

Reklamované zboží musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace (dodavateli). Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazník vyzván k odběru nového zboží.

Neoprávněná reklamace

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů.