konopná izolace

Konopí je rychle rostoucí rostlina, která vstřebává oxid uhličitý – CO2 a zadržuje jej v sobě v průběhu růstu a uvolňuje kyslík do atmosféry. Takovéto vstřebávání CO2 nabízí neobyčenou příležitost pěstovat a vyrábět opravdu plnohodnotný přírodní materiál s výbornými izolačními i konstrukčními vlastnostmi.
Práce s tímto materiálem je jednoduchá a výsledkem jsou stabilní, pevné stavby s velkou odolností. Směs je materiál vyznačující se jak savostí tak i propustností a zajišťuje zdravé dýchání staveb z tohoto materiálu vyrobených. Prakticky je konopno-vápenitá směs nejčastěji nanášena buď pomocí vzduchového tlaku, nebo ručně mezi dočasné formy (bednění) nebo přímo na obvodové stěny jako izolační či dekorační omítka. Po dokončení je konopno – vápenná hmota omítnuta směsí vápenitého základu, nejlépe konopného vápna, které plně zajišťuje schopnost odpařování a dodává velmi příjemý vzhled.
konopnái izolace                                                    pazdeřová malta

Hlavní použití směsi. Výzkum i praxe ukázali, že konopno-vápenité materiály mají takové výborné vlastnosti jako jsou vysoká trvanlivost, bezpečnost, nehořlavost a odolnost proti škůdcům. Použití konopno-vápenitého materiálu je možné pro celou škálu budov včetně rodinných domků, obchodních i průmyslových staveb. V současnosti mezi hlavní způsoby použití patří: Pevné zdivo v dřevěno skeletových budovách, půdní a střešní izolace, podlahová izolace prefabrikované samonosné bloky, vnitřní dekorativní a izolační omítky. Další použití, včetně menších nosných obkladů je stále vyvíjeno.

konopný izolace

Vysoká propustnost vlhka, kterou použití konopného vápna coby vestavěné regulace vlhka poskytuje má dvě hlavní výhody: zabraňuje zadržování vlhkosti uvnitř materiálu a s tím spojené hnití a poškození. Klima uvnitř budovy ja mnohem zdravější a přirozenější a snižuje nutnost použití klimatizace. Nejen ve Francii si v posledních letech získal konopno-vápenitý materiál velkou oblibu, ale i ve Velké Británii je stále rostoucí počet dokončených projektů.

Fyzické vlastnosti konopno-vápenitého materiálu
hustota: 300 – 900 kg/m3 (záleží na směsi a na metodě použití)
koeficient tepelné vodivosti: 0.10 -0.40 W/mK
měrné teplo: 1.4 kJ/kg.K pevnost v tlaku: 0.2 – 1.0 N/mm2

Provádíme zateplení, sanační – izolační  a dekorativní práce pomocí konopného vlákna a pazdeří.

Máte-li chuť se dozvědět více napište libor.ivanek@ekooko.cz či zavolejte  602716486.